Verksamheten

Svenska Väg – ett väletablerat anläggningsföretag.

Företaget Svenska Väg är ett flexibelt och expansivt företag med gamla anor och bred kompetens. Vi utför alla former av mark- och anläggningsarbeten och  har hela Stockholms län som arbetsfält.

Vår specialkompetens är entreprenadarbeten när det gäller grunder, vägar och ledningar och vi arbetar med beläggning för vägar, industrier, gårdar, broar och parkeringshus. Vi anlägger vägar, parker, skolor och lekplatser och vi arbetar med betong, tätskikt och gjutasfalt.  Vi är specialister på komplicerade stenarbete och vi utför också pålning, bergssprängning och dränering. Vintertid erbjuder vi även snöröjning.Under 2014 omsatte Svenska Väg 90 miljoner kronor. I vår arbetsstyrka ingår cirka 40 erfarna medarbetare som var och en är specialiserad inom sitt kompetensområde. Personalen är fast anställd med avtalsenlig lön.

Kvalitetsgaranti

Vårt kvalitets- och miljöprogram, KMA, omfattar ett stort antal punkter och sätter tydliga kvalitetsmål, miljömål och arbetsmiljömål för varje projekt. Efter avslutat uppdrag lämnar vi en dokumentation över utförda kontroller. Detta ger hög andel nöjda kunder.

Våra projektledare är specialiserade inom sitt område och har personligt ansvar för varje enskilt projekt. Detta ger säkerhet och trygghet för våra uppdragsgivar. Tillsammans arbetar vi inom företaget för att möta expansionen på byggmarknaden. Vårt arbetssätt bygger på vårt kvalitets- och miljöprogram och vi tar både miljömässigt och socialt ansvar för våra uppdragsgivare, anställda och leverantörer genom att följa samhällets hårda krav för en hållbar utveckling.

Genom att företaget är anslutet till ID 06 mellan Skatteverket och Byggindustriförbundet behöver våra kunder aldrig ta arbetsgivaransvar i samarbete med oss. Inom företaget har vi en väl inarbetad kommunikationsplattform genom företagets månadsbrev och med våra uppradsgivare kommunicerar vi genom tidningen Vägsyn.