Yttre miljö

Vi odlar er trädgård

Svenska Väg är en kunnig och effektiv samarbetspartner när det gäller anläggning av trädgårdar, skolgårdar, lekplatser, parker och andra planteringar. Vi samarbetar ofta med trädgårdsarkitekter och byggföretag och har ett stort eget yrkeskunnande när det gäller växter, träd, buskar, jord och plantering. 

Självklart lämnar vi garanti på utfört arbete.